Pin / Sapin

Nos réalisations

Pin / Sapin

Terrasse pin

Pin / Sapin

Terrasse en sapin
Pose côté lisse

Pin / Sapin

Etape 1: préparation des plots béton

Pin / Sapin

Etape 2: structure en lambourdes

Pin / Sapin

Etape 3: vissage des planches sapin

Pin / Sapin

Etape 4: Visuel final

Pin / Sapin

lambourdes pin & renforts entre axes

Pin / Sapin

1/ Planches SAPIN
EP28/145/3000

Pin / Sapin
Pin / Sapin

2/ Planches SAPIN
EP28/145/3000